Ugnsformat glas
Glas brändes i speciella ugnar vid
800°C så tidigt som 2000 BC.
 
Denna tekniken kallas för 
glasfusing, eller oblåst glas.
Egyptierna och Romarna var de mest 
avancerade, och underbara arbeten
från den tiden kan man få se på  
museer som Corning, New York.
http://www.cmog.org
 
Från 500 A.D till tidigt 1900-tal
finns endast ett fåtal glasobjekt till
beskådande.Under renässansen  hade
glasteknologin i Europa sin största
utveckling och en större kunskap i att
blåsa glas eftersträvades.   

Glasfusing blev nästan bortglömd. 
Den återupptäcktes i USA så sent som
på 1940-talet.

Det är nu många glaskonstnärer över
hela världen, som arbetar med 
glasfusing, även kallat oblåst glas.
 
 


Inlay plaque

1st  century B.C. -
1 st century
A.D.

Corning
museum






 

Fused mosaic plaque


1 st century B.C. -
1 st century
A.D.







 

tillbaka