The weeping Gods
Glasfat

38 x 38cm x 5 cm 

 6 mm  835 C

Mythologi, inspirerad från forntida Sumerisk historia

Ljusblått glas med oxider, silverfolie, glas stringers och dichroic glas.