.  
The Joggler

Fat

6 mm 38 x38 cm x 5 cm

mörkblått, ljusblått, rött och iridizerat rött glass med oxider, granulater och glas stringers.