Teknik

Oblåst glas, glasfusing,  också kallad laminering, är när två eller fler glasskivor lägges på varandra och
bränns samman vid  825°C  i en speciell ugn.
         
Glas i olika färger kan 
användas tillsammans 
och med en tjocklek
av 1½ eller 3 mm
 
Stringers, glastrådar och
glaspulver används för att 
skapa en design.        
 
Det färdiga resultatet är en
tjock glasskiva.
I en andra bränning 
vid 710 °C, används en form
av keramik eller stål, 
där glaset sedan  slumpas och 
sjunker ner till sin önskade form, 
till t.ex. ett glasfat.