"Hemoglobin" , glasfat med DNA   26 X 26 cm
Bild med en bit av den ursprungliga DNA koden  A T C G  ordnade i par, de är fyra slags molekyler, här med färgerna rött, grönt, gult och blått
+ proteinet U för att skapa hemoglobin i blodet.
Baserna, A T C G = adenin, thymin, guanin cytosin och här uracil
, den mörkblå färgen.