Fraktal

Bullseye glass

24 x 24 cm                            

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set